מכרזים 7

שורה כללית בעברית כדי לראות שהכל עובד כמו שצריך כולל מספרים מ-1-10