מכרזים

שיפוץ גלריה – בית עידן הנגב

המכרז כתב כמויות אדריכלות מטבח ריצוף רשימות תוכניות העמדה תקרה ותאורה אינסטלציה קובץ 1 קובץ 2 קובץ 3 חשמל קובץ 1 קובץ 2 קובץ 3 קובץ 4 בטיחות