boxed
border
https://www.idnh.co.il/wp-content/themes/zap/
https://www.idnh.co.il/
#10b9b9
style4

חדשות

28
אוק

עידן הנגב, פארק התעשייה המשותף רהט – בני שמעון – להבים בע"מ (להלן: "החברה" או
"המזמינה") מזמינה בזאת במסגרת ההליך שלעיל, להציע הצעות לביצוע בניית גלריית משרדים
בבית עידן הנגב (להלן: "השירותים")

12
מאי

עידן הנגב מאחלת לכל מכריה ושותפיה ימים שקטים ורגועים מאלה. אנא עדכנו אותנו על מצב חריג ככל שנוגע במפעלכם באזה"ת וננסה לסייע ככל הניתן. 0793001202

0 תגובות
30
דצמ

                                                                                      בימים אלו אני מסיים את תפקידי, שליחותי, בניהול פארק התעסוקה עידן הנגב. במשך שמונה וחצי השנים האחרונות, הקדשתי את מרצי וזמני לקידום הבינוי וההפעלה של תשתיות הפארק, שינויי תכניות על פי הנדרש ומבט קדימה אל אופק התפתחות הפארק, מפעליו ותכנונו. כדרכי, אני בטוח כי ריענון השורות ותחלופה בניהול מערכות גדולות, חיונית להצלחה מתמשכת […]

0 תגובות
default
טוען פוסטים...
magnifier
#5C5C5C
on
loading
on