boxed
border
https://www.idnh.co.il/wp-content/themes/zap/
https://www.idnh.co.il/
#10b9b9
style4

מכרזים

01
פבר

עידן הנגב פארק התעסוקה המשותף- רהט, בני שמעון ולהבים מפרסמת קול קורא לשכירת שטחי תעשייה בבית עידן הנגב לתעשיות בראשית דרכן. את פרטי הקול הקורא ניתן להוריד כאן לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון- 073-2572106 או בדוא"ל anat@bns.org.il

14
ינו

מצ"ב קישור לצפייה במכרז 1/2018 לקבלן בניית בית עידן הנגב- לחץ כאן להורדת מסמכי המכרז להורדת תכניות ואומדני המכרז לחץ כאן שימו לב ❤️מועד אחרון להגשת הצעות 13.02.18 וכן מועד חובה (!) של מפגש המציעים 22.01.18!

04
ספט

עידן הנגב פארק התעסוקה המשותף רהט, בני שמעון ולהבים מזמינה בזאת מתן הצעות לאחזקת הגינון בשטחים הציבוריים בשטח אזה"ת כמפורט במסמכי המכרז. את פרטי המכרז ניתן להוריד כאן  את נספח המפרט הכללי 41.5 ניתן להוריד כאן יש לשים לב להנחיות ההגשה ולמועד האחרון להגשת הצעות -28.09.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.

22
אפר

עולה כי ההצעות שהתקבלו עבור המכרז של המגרש המסחרי הינן נמוכות על כן לא הוכרז זוכה במכרז של המגרש המסחרי לצפייה בתוצאות המכרז של רשות מקרקעי ישראל לחץ כאן

0 תגובות
default
טוען פוסטים...
magnifier
#5C5C5C
on
loading
on