04
פבר

 

 

מליאת המועצה האזורית בני שמעון אישרה את הצעת וועדת השמות של עידן הנגב לאחר שזו קיבלה הצעות לשמות רחובות, ככרות ושטחי צבור פתוחים (שצ״פ) מציבור התושבים ששלח הצעות שונות. 

הכיוון אותו בחרה הועדה הנו כיוון השותפות העתיד והקידמה. 

חלק מהשמות הנם מהשפה העברית וחלקם מהשפה הערבית כמו כיכר אלשוק שהוא כיכר מרכזי ברחוב בו יתקיים שוק מתחלף ותפותח בו תרבות פנאי כחלק מהניסיון לחבר בין האוכלוסיות. 

מצורף תרשים הרחובות והשמות של האונה הצפונית-

מפת שמות הרחובות והכיכרות בעידן הנגב

0 תגובות