09
פבר

עידן הנגב עומלת על שינוי ותיקון התב"ע (תכנית בניין עיר) של אזה"ת ולאחרונה התקבל אישור על מימון השינויים על ידי רשות מקרקעי ישראל. האדריכלים "פישר אלחנני" נבחרו כמתכננים במטרה להתאים את התב"ע לצרכים שהשתנו בחלוף 10 שנים מתכנון התב"ע המקורית.

תב"ע מקורית של אזה"ת עידן הנגב

0 תגובות