29
אפר

ועדת ההיגוי הרחבה להקמת המכללה הרב תרבותית בעידן הנגב, התכנסה ולמדה את העבודה שנעשתה בשנתיים האחרונות ע"י הצוות המצומצם.

הוועדה החליטה להקים לאלתר את העמותה הציבורית שתפעל להקמת מכללה עצמאית במגוון מקצועות לימוד.

העמותה תפעל להכרה במכללה ע"י הות"ת, לגיוס משאבים מתאימים, לגיוס מרצים וחוקרים ולשילוב אוכלוסיות הבדואים והיהודים בקמפוס המשותף.

0 תגובות