04
יול

מצ"ב קול קורא לשיתוף ציבור לקבלת מידע בנושא קידום יוזמות תעסוקתיות לאוכלוסייה הבדואית בנגב – בדגש על תעסוקת נשים.

 

להלן הקישור לפרסום הקול קורא כאמור:

 

http://bit.ly/employment-bedouin-women

0 תגובות