26
ינו

מצורף קישור לחוברת המפרטת את פעילות מרכז ההשקעות של מדרש הכלכלה ואיך הפעילות הזו תורמת לכם היזמים!!

חשוב וכדאי שתעיינו בחוברת!

חוברת מרכז ההשקעות

0 תגובות