08
פבר

מצורפת פניה חשובה של אגף רישוי עסקים במשרד הפנים. הפניה היא הזדמנות עבור העוסקים בניהול אזורי תעשייה לסייע למפעלים בישראל בהתמודדות מול הנטל הרגולטורי בתהליך רישוי העסק:

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים אנו מפרסמים כל מס' חודשים מפרטי דרישות לכמה סוגי עסקים (בתום התהליך יפורסמו כל מפרטי הדרישות לכל 200 סוגי עסקים הטעונים רישיון עסק).

התהליך הוא כזה:

  • טיוטות המפרטים מפורסמים באתר ממשל זמין ל-60 יום עבור הערות הציבור.
  • לאחר מכן משרדי הממשלה מטמיעים את ההערות שהם רואים לנכון בתוך מפרט הדרישות
  • ואז המפרטים הסופיים מפורסמים ברשומות המדינה.

 החל מהשבוע מפורסמים להערות הציבור טיוטות של 18 מפרטים הכוללים בין השאר מפעלים לייצור ועיבוד מתכת, פלסטיק וחומרי בניין.

לקישור לטיוטות המפרטים לחץ כאן

0 תגובות