29
דצמ

צוות שמונה ע"י הנהלת עידן הנגב, בחן שוב את הנושא העולה מעת לעת לאפשר הסבת שטחי תעשייה למסחר.

הצוות, פה אחד, מתנגד לשינויים כגון אלה והוציא מסמך מנומק אותו אישר הדירקטוריון האחרון. 

המסמך מצורף כאן לעיונכם.

0 תגובות