25
יונ

עידוד פעילות מו"פ בתעשייה המסורתית ע"י לשכת המדען הראשי-פטור מחובת תשלום תמלוגים

בשנים האחרונות אימץ המדען הראשי מדיניות של תמיכה ועידוד של ענפי התעשייה המסורתית בביצוע פעילות של מחקר ופיתוח, פעילות שתניב יתרונות טכנולוגיים ותחרותיים.

לשם כך, מסייע המדען לאותם מפעלים העונים לקריטריונים של "תעשייה מסורתית" ואלו הם:

שיוך ענפי (לפי הגדרת הלמ"ס) לאחד מהענפים הבאים: כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת, מזון, משקאות וטבק, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס, עץ ומוצריו. בנוסף לפי המדען הראשי גם ענפי השירותים והחקלאות משתייכים לתעשייה זו.

פעילות העידוד הניתנות ע"י המדען הראשי:

1.      הכרה בהוצאות המחקר והפיתוח שיאושרו ע"י המדען הראשי, כולל פיתוח של אב טיפוס.

2.      פיתוח תבניות שישולבו בקו הייצור של החברה בהיקף של עד 500,000 ₪ (ייצור בארץ אם ניתן).

3.      תוכר הוצאה בסכום של עד 250,000 ₪ לרכישת ידע (טכנולוגיה או קנין רוחני) .

4.      הוצאות שכר של עד 3 עובדים בשיעור העסקה קטן מ 10%.

5.      הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התוכנית- עד 25,000 ₪.

6.      הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייעודיות (לא כולל עלויות ייצור המכונות).

7.      הוצאות עבור פעילות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל (יעוץ שיווקי, סקרי שוק, הפקת חומר פרסומי והצגה בתערוכות) – עד 10% מהיקף התוכנית.

8.      הכרה בעלות שעות שימוש במכונות אשר השימוש בהן הכרחי לצורך המחקר (לא כולל עלות כ"א וחומרי גלם).

9.      עבור בקשות שתוגשנה ותאושרנה, יקבל המפעל מענק של עד 50% מתקציב המו"פ ופטור מחובת תשלום תמלוגים (למעשה מענק).

מסלול מקוצר לחברות הפונות לראשונה- קבלת תשובה בתוך 10 שבועות מיום ההגשה:

התנאים להגשה במסלול זה:

1.      החברה טרם נתמכה בעבר על ידי המדען הראשי.

2.      היקף הבקשה אינו עולה על 1 מיליון ₪.

3.      החברה פעילה בעיסוקה הנוכחי לפחות 5 שנים לפני הגשת הבקשה.

ליצירת קשר ו/או פרטים נוספים, ניתן ללחוץ על הלינק http://goo.gl/IP5dNB  או לקרוא עוד מידע כאן

0 תגובות