11
מרץ

וועדת העסקאות של רשות מקרקעי ישראל אישרה שלושה מגרשים ליזמים שהומלצו ע"י ועדת האיתור שלנו ושל משרד הכלכלה.

שלושת היזמים יצטרפו לכ-35 יזמים שכבר קבלו את המגרשים לרשותם ונמצאים בתהליכי תכנון וקבלת היתרי בניה.

בין היזמים גם מגרש לבית עידן הנגב שמיועד לקלוט מפעלים חדשים, קטנים, שלא עמדו בקריטריונים לקבלת מגרש מינימאלי ויצמחו "בחממה", זאת עד לגודל בו יוכלו לקבל מגרש באונה הדרומית.

כמו כן נעביר לבית עידן הנגב את משרדי החברה.

0 תגובות