10
אוג

עדכון הוראת מנכ"ל מס' 4.18: "תכנית שכר גבוה"

בתאריך 02/08/2017 פורסמה הוראת מנכ"ל מס' 4.18: "תכנית שכר גבוה", ומטרתה לסייע לחברות הפועלות בענף התעשייה או תכנות מחשבים, יעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים, והמעוניינות להקים חברה-בת באזורי עדיפות לאומית, או להוסיף אתר חדש לפעילות החברה באיזור עדיפות לאומית, או להרחיב פעילות באיזור עדיפות לאומית או להעתיק פעילות לאיזור עדיפות לאומית ולהעסיק עובדים בשכר גבוה.

העדכון: הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ערכה בחינה של החסמים המקשים כיום על חברות להשתתף בתכנית הקיימת בכלל והחסמים המקשים על משיכת חברות מהתעשייה עתירת הידע לצפון בפרט ומצאה שעיקר הקושי נובע מגודל החברות שיכולות להשתתף בתכנית ותמהיל השכר אותו הן יכולות להציע לעובדים. בהתאם לכך, ערכה הרשות להשקעות שינויים משמעותיים בהוראה.

התכנית המשופרת מציעה:

 1. הגדלת היצע החברות שיכולות להשתתף בתכנית: חברות קטנות, בינוניות וגדולות (בניגוד לגרסה הקודמת בה רק חברות גדולות יכלו לגשת). כמו כן, חברות שאין להן פעילות עסקית ועובדים, אך הן חלק מקבוצת חברות (ישראלית או זרה) גם הן יכולות להשתתף בתכנית, בכפוף לתנאים הקבועים בהוראה.
 2. יצירת שלוש רמות שכר המאפשרות למעסיק להעסיק עובדים ברמות השתכרות שונה, אך גבוה. וכן, ליצור לעובדים מסלול קידום שבו הם עולים ברמת השכר (בניגוד לגרסה הקודמת בה נדרשו לשלם לפחות שכר של פי 2.5 ), והכל בכפוף לתנאים הקבועים בהוראה. רמות השכר הן: 1) מעל השכר הממוצע במשק ועד שכר של 1.5 מהשכר הממוצע במשק (לא כולל)  2) לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק. 3.לפחות פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק.
 3. תעדוף דיוני לתעשייה עתירת הידע, להלן סדר הדיון בבקשות: תחילה, רשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכולות פריפריאליים 4-1. לאחר מכן, שאר מחוז צפון ולבסוף, שאר הארץ.
 4. הרחבת האפשרות להעסקה של כלל האוכלוסיות המיוחדות – חרדים, מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים (בניגוד לגרסה הקודמת בה ניתן ניקוד רק להעסקה של בעלי מוגבלויות).
 5. ביטול מסלול עוגן והדרישה למינימום העסקה של 80 עובדים.
 6. פרסום המפתח הפנימי לבדיקה הכלכלית על מנת לאפשר לחברות להערך ולהעריך נכונה את ציון הבדיקה הכלכלית שלהם.
 7. חיזוק שכרו של העובד – חישוב שכר ברוטו+תוספת עלויות מעביד ולא השכר הממוצע במשק.
 8. חישוב חדש למשרות בסיס – חישוב שיאפשר לכלול עסקים אשר פעלו ב-12 חודשים שקדמו ל"היום הקבוע", אך לא בהכרח העסיקו עובדים לכל אורך ה12 חודשים.
 9. אין יותר הגשה ידנית, הכל מקוון.
 • מועד אחרון להגשת בקשות: 12/09/2017 בשעה 15:00.
 • למידע נוסף ובחינת הזכאות לקבלת הסיוע, לחצו על הקישור הבא:  www.economy.gov.il/4-18
0 תגובות