29
ינו

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב משיקים את תכנית: "סטודנטים בונים עתיד".
זוהי תכנית המשלבת התמחות במהלך שנת הלימודים האחרונה לתואר עם פוטנציאל העסקה עתידי כבוגרים.
התכנית הוקמה במטרה לעודד את אוכלוסיית הלומדים והבוגרים של המוסדות האקדמיים להשתקע בנגב,
ופועלת ליצירת מערכת הזדמנויות המקשרת בין אוכלוסיית הלומדים והבוגרים של המוסדות האקדמיים,
לבין ארגונים ומעסיקים פוטנציאליים.

פרטים נוספים בקובץ המצורף- מעסיקים בונים עתיד

ƒ

0 תגובות