26
אוק

יום סופת החורף העזה שעבר אתמול ברחבי הארץ לא פסח גם על עידן הנגב. בשונה מהשנה שעברה עת מערכות הניקוז עדיין לא הושלמו, השנה עבדו המערכות כהלכה והמערכת התמודדה היטב עם הגשם.

לא כך בחלק מהמפעלים אשר בהם התעופפו כפיסות נייר חלקי גדרות ופחים.

הנזקים בכסף אמנם זעומים ככל הידוע לנו אך הסכנות גדולות.

יזמים וקבלנים נדרשים בתקופת החורף לאבטח ולקשור תרנים, פחים, גדרות וכדומה על מנת להקטין נזקים ובעיקר להגן על חיי אדם מפגיעה ואף גרוע מכך.

אנו מברכים על בוא החורף ונערכים למנוע סכנות ממנו.

בברכה,

משה פאול

מנכ"ל עידן הנגב