28
דצמ

כמנהגי מעת לעת אני מעדכן אתכם בנושאים מעניינים באשר לאזה"ת עידן הנגב:

 • החורף והגשמים הפוקדים אותנו מצאו את שטח עידן הנגב מוכן ברמה טובה. מי הגשמים הוסטו וזרמו כמתוכנן לנחל גרר ולא גרמו להצפות או בעיות כפי שחווינו בשנה שעברה.
 • כבעבר כך גם עתה אני מדווח כי מפעל סודהסטרים ממשיך בקצב מואץ להקים את המבנים לפעילויות השונות. מפעל הפלסטיק נמצא בשלבי גמר (יופעל ככל הנראה במרץ 2015). מפעל המתכת בשלב כיסוי הגג, המרלו"ג בשלב היסודות ואילו במפעל ההרכבות הפעיל כבר עובדים  כ-400 עובדים בשלושה קווי הרכבה וקו הרכבת המכלולים.

עידן הנגב ספטמבר 2014

 • לצד סודהסטרים קיבלו , בשבוע שעבר, 4 מפעלים היתרי בניה מהוועדה המקומית לתו"ב ואלו נערכים לתחילת עבודות בשטח. נאחל להם הצלחה רבה!
 • משרד הכלכלה ורמ"י קידמו מאוד את המגרשים של בעלי הקרקע הפרטית וחלק מהם כבר הגישו תכניות לשימוש תעשייתי בשטחים שלהם, דבר שהקנה להם סבסוד עלויות פיתוח כלייתר היזמים הבונים בעידן הנגב.
 • מפגש מעניין עם מנהלי בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים ברהט התקיים לפני שבועות ספורים. במפגש נפרשו בפני המנהלים תכניות עידן הנגב ובעיקר ההזדמנות הגדולה לצעירי רהט להשתלב בשוק העבודה. סיור מרגש התקיים באולמות הייצור של סודהסטרים, בו פגשו חלק מהמנהלים את בגורי בתי הספר שלהם עובדים בקווי הייצור. אלו גם אלו שמחו והתרגשו מהמפגש.

2014-10-23 15.15.18

 

 • כישלון נוסף בהיענות הציבור למכרז שפרסם רמ"י לשטח המסחרי באתר (66.5 דונם). למכרז לא הוגשו הצעות ולטענת היזמים הפוטנציאליים שהתעניינו מחיר המינימום שהוצב הינו גבוה מדי. במפגש ברמ"י נקבע שבעוד מספר חודשים תצא רמ"י במכרז חדש.
 • אני שב ומזכיר כי אין להעסיק בכל שטח פארק התעסוקה עידן הנגב, עובדים שאין להם היתר עבודה כחוק, בין כעובדי בניין ובין בתעשייה ושירותים. אנו, יחד עם רשויות האכיפה הרלוונטיות, נטפל לצמצום התופעה לכדי אפס מועסקים כאלו. זאת על מנת לשמור על אזור תעסוקה הן ברמה הביטחונית והן ברמת הסדר הציבורי והבטיחות.
 • שמח לעדכן כי עידן הנגב קיבלה סמל "מוקד תעסוקה". מכתב החלטות של וועדת היישובים מצורף.
 • הנחיות חדשות ממשרד הכלכלה למבקשים לקבל את המלצת המשרד לרמ"י להארכת חוזה הפיתוח. ההתניות לא פשוטות ואנו ממליצים לכם לסיים את שלבי התכנון ולהתחיל בבנייה בהקדם. (**ההנחיות מצורפות בסוף הדיווח וניתן לצפות בהן גם באתר מינהל אזורי תעשייה של משרד הכלכלה).
 • לאתר האינטרנט של עידן הנגב, שזוכה למחמאות, נכנסים מדי חודש מאות מבקרים. ניתן להכניס מודעות שונות לקידום גיוס כ"א ולפרסום מפעלים מקרב דיירי הפארק ללא חיוב ובכך להיחשף לציבור הגולשים. כתובת האתר  www.idnh.co.il. כמו כן, בימים האחרונים שודרג האתר והגלישה בו נוחה יותר, זמינה יותר ומהירה הרבה יותר.
 • ממשלת ישראל היוצאת החליטה כי בית החולים השני בנגב ייבנה בבאר שבע. החלטה זו תידחה את הקמתו של בית החולים אצלנו, אם בכלל ואנו בוחנים את האפשרויות השונות.
 • הנהלת עידן הנגב אישרה את תכנית העבודה לשנת 2015 כפי שהצגתי בפניה. בישיבת הדירקטוריון הקרובה (ינואר) תוצג ותובא לאישור תכנית זו ובצמוד אליה גם תקציב החברה לשנת 2015.
 • על פי ההסכם בין הרשויות ולפי סיכום הדברים בין סיגל מורן ראש המ.א בני שמעון ויו"ר עידן הנגב לביו טלאל אלקרינאוי, ראש העיר רהט, יועבר תפקיד יו"ר החברה מסיגל לטלאל. אני מודה לסיגל על שנים של ליווי צמוד שלה כיו"ר ושל צוות בני שמעון המגבה את עבודת עידן הנגב ומאחל הצלחה רבה לראש העיר, טלאל אלקרינאוי, הנוטל את מושכות המנהיגות לידיו.

אני מאחל לכולכם ולנו שנה אזרחית מוצלחת וקידום משמעותי על פי התכניות בעידן הנגב ובמפעלים השונים.

                                                                        בברכה,

                                                                                 משה פאול

                                                                            מנכ"ל עידן הנגב

**הנחיות משרד הכלכלה למבקשי המלצה להארכת חוזה פיתוח עם רמ"י:

על היזם להעביר לעידן הנגב:

–          מכתב מפורט באשר לסיבות לעיכוב/אי העמידה בתנאי הסכם הפיתוח

–          עדכון תכנית עסקית (אם חל שינוי) או הצהרה שאין כל שינוי בתכנית העסקית

–          למפעל קיים – עדכון נתוני המפעל לשלוש השנים האחרונות (מכירות, יצוא ומועסקים).

הערה: החלטת וועדת התיאום של מינהל אזורי תעשייה בנדון תהיה בהתאם לקריטריונים לבקשת ערבויות – המלצות להקצאת קרקע של משרד הכלכלה.

0 תגובות