27
מאי

שלום רב,

מצ"ב מסמך מענה לשאלות הבהרה שעלו במסגרת מכרז 1/2019 – תקשורת, אבטחה ומולטימדיה בבית עידן הנגב וכן הודעת העדכון למסמך.

שימו לב כי תאריך אחרון להגשת ההצעות הינו ב-30.05.2019 עד השעה 12:00 במשרדי עידן הנגב שבמפעל סודהסטרים.

יום נעים,

פארק התעסוקה המשותף עידן הנגב.