29
מאי

שלום רב,

 

מכרז מספר 1/2019 – הודעת עדכון.

 

לחוברת המכרז האמור צורף כתב כמויות הכולל בתוכו סך כספי בגין התקשורת, הביטחון והמולטימדיה אך בגיליון הסיכום ("סה"כ לכל הפרקים"), הסכום הכולל לא כלל סך כספי בגין המולטימדיה.

מצ"ב כתב הכמויות הרלוונטי הכולל אף את הסך הכספי הכולל גם בגין המולטימדיה, אליו יש להתייחס במתן הצעתכם למכרז.

 

בברכה,

עידן הנגב".