12
דצמ

רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז למגרש תעשייתי באזה"ת עידן הנגב

את פרטי המכרז ניתן לראות כאן

שימו לב- המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 18/03/2019 בשעה 12:00 בצהריים.