29
יונ

רשות מקרקעי ישראל העלתה שוב את המכרז למגרש המסחרי באזה"ת עידן הנגב.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך ה-08/09/2014 בשעה 12:00 בצהרים.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לקישור המכרז באתר רמ"י.