08
אפר

שלום רב,

הריני לעדכן כי בוצע מכרז ע"י החברה למשק וכלכלה עבור רכב חדש למנכ"ל החברה וזאת לאחר תום תקופת הליסינג הקודמת.

פרטי המכרז וחוזה ההתקשרות מצורפים בקישור הבא

 

בנוסף, בוצע מכרז ע"י החברה למשק וכלכלה לשמירה וביטחון באזה"ת עידן הנגב:

פרטי המכרז וחוזה ההתקשרות מצורפים בקישור הבא