מידע ליזם

מידע ליזם

תהליך הקצאת השטח ליזם כרוך במעבר שלבים שונים מול חברת עידן הנגב והמשרדים הממשלתיים: משרד המסחר והכלכלה ורשות מקרקעין לישראל. יזם המעוניין להתחיל את התהליך יעביר פנייה ראשונית דרך משרדי עידן הנגב ויצרף פרופיל חברה (מפעל קיים) או רעיון בר השגה. עידן הנגב תלווה את היזם לאורך כל אורכו של התהליך ותשמח לסייע בכל שניתן.