23
אוג

אתמול 22.8.2016 בוצעה פשיטה של מג"ב לשטחי המפעלים בעידן הנגב.

נתפסו שבעה עובדים ללא היתרי שהייה ועבודה, אנו שבים ומתריעים בפני היזמים לאפשר העסקת עובדים רק בעלי היתרי עבודה.