24
יונ

כנס מעוף 30.06.2019

בכנס שיתקיים ב-30.06 יוצגו המחלקות השונות במשרד הכלכלה והתעשייה, שבחלקן מסלולי מענקים ובחלקן סובסידיות רחבות ומקיפות.

לעיונכם, הסבר באתר משרד הכלכלה והתעשייה על כל נושא בכנס ונציגו.

  1. מינהל תעשיות – ראה קישור: https://www.gov.il/he/departments/Units/industries_adminstration

מתן רטנר – מנהל תחום קידום אזורי תעשייה

  1. הרשות לחדשנות (המדען הראשי לשעבר) – ראה קישור: https://innovationisrael.org.il/

מלכה ניר – מנהלת זירת ייצור מתקדם

  1. מינהל סחר חוץ – ראה קישור: https://www.gov.il/he/departments/units/foreign_trade

חני אלקובי – מרכזת תכנית של"ב, קרן הודו, סין ויפן ותכנית המאגדים

  1. רכש ציבורי – ראה קישור: https://www.sba.org.il/hb/MaofServices/advice/Pages/ab12.aspx

חגי דגן – מנהל פרויקט ארצי רכש ציבורי מטעם הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה והתעשייה

  1. פרויקט סימביוזה לתעשייה – ראה קישור: http://economy.gov.il/Publications/News/Pages/symbiosis28_12_2016.aspx

אמנון בן דהן – מנהל הפרויקט בדרום מטעם משרד הכלכלה והתעשייה