07
אוג

ברכות לחברת קרגל שהצטרפה רשמית למשפחת עידן הנגב.

השבוע נמסר המגרש לקרגל ואלה כבר העבירו תכניות לבקשה להיתר בנייה לוועדה לתו"ב בבני שמעון.

אנו מברכים את הצטרפותם ומאחלים ומצפים להקמת המפעל במהרה.

0 תגובות