07
ינו
עידן הנגב משתתפת בצער משפחת אלעמור על פטירתו של יוסף אלעמור ז"ל מראשוני יזמי עידן הנגב ואיש יקר.
שלא תדעו עוד צער.
ורד בשחור לבן