12
דצמ

בשעה טובה התפרסמה ההסדרה לפעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל – קוגנרציה וגנרציה גז טבעי.

 

להלן ומצ"ב ההסדרה:

 

https://pua.gov.il/decisions/documents/1306_13_550_151118.pdf

 

ההסדרה נותנת תמריץ גבוה למפעלים אשר יקימו בחצרן תחנת קוגנרציה / גנרציה גז טבעי לצריכה עצמית .

 

מכסת ההסדרה הינה 300 מגה ואטץ

 

התמריץ יינתן רק למפעלים שיכנסו למכסת ה- 300 מגה ואט שהגדירה הרשות.

 

לפרטים נוספים:

 

עמי רייס

משווק  פרוייקט גז טבעי

טל נייד: 054-3377310

אימייל: ami.amireiss@gmail.com   אתר: www.telemenia.com

 

 

 

0 תגובות