03
אוג

לתשומת לבכם!

אנו ממליצים לכל היזמים והמתכננים לקחת בחשבון כי חברת חשמל (חח"י) דורשת מכל מפעל הקמת חדר מיתוג בשטחו, וזאת בהתאם להנחיות התב"ע.

תכנון מראש של חדר כזה עפ"י הנחיות חח"י, יחסוך זמן ב"מירוץ" לקבלת היתר בנייה.

0 תגובות