20
ינו

לאחרונה משרד הכלכלה ובפרט מינהל אזורי תעשייה, מרעננים את הנהלים שלהם בהגשת בקשות (בקשות חדשות להקצאת קרקע ובקשות להארכת חוזה עם רמ"י).

שימו לב כי החל משנת 2015 כל הבקשות יוגשו באמצעות טפסים מקוונים באתר האינטרנט של המשרד ולא בהגשה ידנית למחוז כפי שהיה עד כה.

קראו בעיון את הקובץ המצורף על מנת שתדעו מה כדאי להגיש ואיך. בנוסף כדאי ורצוי להראות את המצורף ליועצים העסקיים שלכם.

כמו כן, רמ"י עתידים לשנות את הנהלים שלהם באשר ליזמים שלא עמדו בתנאי החוזה שלהם ואשר יבקשו הארכת חוזה- מידע נוסף ניתן לקרוא כאן – בעיקר את סעיף 2.2 המתייחס לתעסוקה (תעשייה ותיירות).

למידע נוסף אנו עומדים לרשותכם כל העת בטלפון- 08-9915870 או בדוא"ל anat@bns.org.il 

0 תגובות