14
מאי

להלן קישור להחלטה החדשה שניתנה ע"י מועצת רמ"י בדבר ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען.

החלטה זו מגבילה את היזמים בארבע שנים להקמת המפעלים.

כל בקשה לתוספת ע"י בקשה להארכת זמן תעבור קודם במשרד הכלכלה ובהנהלת אזה"ת. המלצות אלו יועברו לרמ"י אך יש לשים לב כי התשלום עבור בקשה להארכה הנו גבוה ביותר!

חומר זה מועבר כשירות לציבור ולידיעתכם.

לצפייה בהחלטה לחץ כאן

0 תגובות