04
ספט

עידן הנגב פארק התעסוקה המשותף רהט, בני שמעון ולהבים מזמינה בזאת מתן הצעות לאחזקת הגינון בשטחים הציבוריים בשטח אזה"ת כמפורט במסמכי המכרז.

את פרטי המכרז ניתן להוריד כאן 

את נספח המפרט הכללי 41.5 ניתן להוריד כאן

יש לשים לב להנחיות ההגשה ולמועד האחרון להגשת הצעות -28.09.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.