27
יונ

משרד הכלכלה פרסם את הוראת המנכ"ל 4.49 שעיקרה מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב.

נציין כי אזה"ת עידן הנגב כלול בהוראה זו אך מועדף רק בשל היותו אזור תעשייה משותף ולא עקב היותו צמוד דופן ליישוב בדואי.

על היזמים המתעניינים במסלול זה ללמוד את ההוראה ולפנות להבהרות לרו"ח אלי לוי המופיע כאיש הקשר לנושא.

פרטי איש הקשר: רו"ח אלי לוי, מנהל תחום ביקורת ביצוע השקעות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

טלפון: 02-6662285 דוא"ל:  Mbb@economy.gov.il כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

0 תגובות