18
פבר

חדרי הטרפו ישמשו לאספקת החשמל באזה"ת כמענה ראשוני לדיירי הפארק. חיבור החדרים לחשמל יתבצע במהלך החודש הקרוב.. התמונות לפניכם

הנחת חדרי טרפו באזה"ת הנחת חדרי טרפו

הנחת חדרי טרפו באזה"ת

הנחת חדרי טרפו באזה"ת

0 תגובות