31
מרץ

משרד הכלכלה פרסם (30.03.2014) הודעה בדבר פרסום טבלת ביניים לתעריף הוצאות הפיתוח ליזמים אשר הגישו בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה בעלי עדיפות לאומית א'… כמו אזה"ת עידן הנגב.

את ההודעה תוכלו למצוא כאן וטבלת הוצאות הפיתוח כפי שפורסמה בהודעה מצורפת לנוחיותכם:

טבלת ביניים עלויות הוצאות פיתוח לשנת 2014

0 תגובות