19
מרץ
בתאריך ה09.03.2018 התארחו בעידן הנגב קבוצת נשים מארגונים פילנתרופיים גדולים באוסטרליה. הביקור אורגן ע"י מכון הרי טריגובוף, לשכת המסחר האוסטרלית ופארק התעסוקה עידן הנגב. הביקור כלל אירוח וסיור בפארק עם משה פאול מנכ"ל עידן הנגב, סיור והדרכה עם דבי רולניק מנהלת מרכז המבקרים במפעל סודהסטרים ומפגש עם מחמוד אלעמור מנהל החברה הכלכלית ברהט. הביקור היה מוצלח עד מאוד ואף נכתבה כתבה בעיתונות האוסטרלית על התרשמותם מפרוייקט שיתוף הפעולה בעידן הנגב, כי בעידן הנגב בונים תעשייה, מפתחים תרבות ויוצרים שפה!
מצורף קישור לכתבה.
0 תגובות