12
נוב

לתשומת לבכם!

פעילות אכיפה כנגד שוהים ללא היתר עבודה מתבצעת בימים אלו בעידן הנגב.

חל איסור חמור בהעסקת עובדים ללא היתר.

האחריות מוטלת הן על הקבלן המבצע והן על היזם.