10
פבר

פורסמה רשימת אישורים נדרשים לצורך קבלת היתרי בניה בשטח אזור התעסוקה עידן הנגב. שימו לב שבעת העברת תכניות לוועדה לתו"ב בני שמעון תדרשו לרשימה זו ונכון יהיה להיערך לכך מבעוד מועד.

אישורים נדרשים לקבלת היתר בניה בעידן הנגב

0 תגובות